Certyfikaty

Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja + wyróżnienie- dr hab. Danuta Jaworska prof. SGGW
Recenzja + wyróżnienie- dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. UPL
Uchwała RND
Odbycie warsztatów szkoleniowych "Psychologiczne aspekty odżywiania w anoreksji i bulimii".
Odbycie warsztatów szkoleniowych "Kompulsywne objadanie się, nadwaga i otyłość - praca z klientem".
Odbycie warsztatów szkoleniowych "Kompulsywne objadanie się, nadwaga i otyłość - praca z klientem".
Uczestnictwo w konferencji "Aktywność fizyczna, zdrowie, dieta. Najnowsze zalecenia żywieniowe dla osób aktywnych".
Uczestnictwo w konferencji "Rozmiar w Umyśle".
Uczestnictwo w konferencji "DIETETYKA - MEDYCYNA - BIOCHEMIA - SPORT. Aktualne trendy profesjonalnego wspomagania wysiłku fizycznego".
Uczestnictwo w konferencji "Dietetyka Forum 2015" - Żywienie w programowaniu zdrowia kadriometabolicznego, Praktyczne aspekty dietetyki klinicznej, Nowe możliwości w terapii dietetycznej".
Opinia realizacji pracy magisterskiej napisana przez promotora dr inż. Dominika Kmiecika z Wydziału Nauki o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Umowa zlecenie potwierdzająca wykonywanie prac w Odziale Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Franciszka Raszei z siedzibą w Poznaniu
Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, potwierdzony uzyskaniem tytułu magister inżynier.
Certyfikat uczestnicwa w konferencji naukowej "Celiakia i Dieta Bezglutenowa".
Zaświadczenie uczestnictwa w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Rozmiar w Umyśle".
Certyfikat uczestnictwa w konferencji "Dietetyka sportowa - różne drogi, jeden cel".
Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium: "Opieka nad matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnej"
Publikacja naukowa "Evaluation of the fat content and fatty ACID profile including trans fatty acids (TFA) in confectionery products available on the polish market"
Certyfikat ukończenia szkolenia "Nadwrażliwości pokarmowe i zaburzenia mikroflory jelitowej, a choroby cywilizacyjne"
Certyfikat ukończenia szkolenia "Skuteczna diagnoza i interwencja dietetyczna u pacjentów po 60 roku życia - aspekty teoretyczne i praktyczne"
Decyzja w sprawie przyjęcia na Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Przyrodniczym na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu
Certyfikat Członka Zwyczajnego Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków ze statusem: Dietetyk
Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Młodych Naukowców nt. Nowe Wyzwania Dla Polskiej Nauki IV Edycja, Temat posteru: Porównanie profili białek wyekstrahowanych z nasion roślin oleistych
Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Młodych Naukowców nt. Nowe Wyzwania Dla Polskiej Nauki IV Edycja, Nauki przyrodnicze i inżynieryjne
Certyfikat Klaudia Kotecka czynnie włączała się do dyskusji naukowej podczas Konferencji Młodych Naukowców nt. Nowe Wyzwania Dla Polskiej Nauki IV Edycja
Podziękowanie za zaangażowanie, czynne uczestnictwo i promocję Uczelni w XI edycji Nocy Naukowców na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
Udział w I Konferencji Żywienie a Zdrowie Prokreacyjne Kobiety, która miała miejsce 15 listopada 2019 r. w Concordia Design w Poznaniu

Publikacja „Identification of species‑specific peptide markers in cold‑pressed oils”
Zaświadczenie potwierdzające ukończenia szkolenia pt. „Skuteczna diagnoza i interwencja dietetyczna u pacjentów po 60 roku życia – aspekty teoretyczne i praktyczne”
Publikacja „Proteomic analysis of oilseed cake: a comparative study of species-specific proteins and peptides extracted from ten seed species”
Publikacja „Oilseed proteins – Properties and application as a food ingredient”
Publikacja „Multispecies Identification of Oilseed ‐ and Meat‐Specific Proteins and Heat‐Stable Peptide Markers in Food Products”
Ukończenie szkolenia pn. "Komunikacja z pacjentem onkologicznym i jego rodziną"

Zapraszam do sklepu online

Chudnij skutecznie i bez wyrzeczeń

Zobacz sklep